Skip to content

Partneriai

Laboratorio Urbano di Prossimità (LUP)

Laboratorio Urbano di Prossimità (LUP) yra ne pelno siekianti organizacija, skatinanti bendruomenės narius įsitraukti į miestų atnaujinimo procesą. LUP komandos nariai į procesą įtraukia marginalizuotas grupes, ypač iš priemiesčiuose ir rajonų, siekiant miestų darnaus vystymosi. Paprastai LUP veikla apima nedidelio masto taktinio urbanizmo intervencijų bendrą projektavimą ir įgyvendinimą ir (arba) apleistų miesto erdvių pertvarkymą. LUP palaiko eksperimentus architektūros, menų ir urbanistinių pasakojimų srityse.

Šalis: Italija

El. paštas:lup.associazione@gmail.com

Instagram: @lup_associazione


VšĮ „eMundus“

VšĮ „eMundus” buvo įsteigta 2009 m., siekiant inovacijų švietime, informacinių technologijų naudojimo ir pritaikymo įvairiose srityse. Nuo 2012 m. pradžios „eMundus” įsitraukė į visuomeninės veiklos ir sveikos gyvensenos puoselėjimą, taip pat ekologiją ir socialinės atsakomybės politiką. VšĮ „eMundus” misija – aktyviai skatinti žinių visuomenės vystymąsi, kuriant ir plėtojant paslaugas, susijusias su edukacine veikla, informacinių technologijų, naujovių diegimu ir praktiniu pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje, ekologijos, sveikos gyvensenos ir harmoningo ugdymo plėtojimą siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir vieningumą tarp skirtingų kartų ir įvairių visuomenės grupių

Siekiant tvaraus vystymosi, VšĮ „eMundus” savanoriškai įtraukia socialinę atsakomybę į savo organizacinę kultūrą, kurdama tvarumo politiką, kurioje pateikiamas įsipareigojimas ir strategija, kaip vidiniu ir išoriniu lygiu sutelkti visą savo veiklą į ekonominės gerovės, socialinės atsakomybės ir aplinkos gerinimo, įgyvendinimą. Mes, kaip įstaiga, organizuojanti ir teikianti kursus, vykdanti projektus aktualius įvairioms visuomenės grupėms, visada stengiamės pasirinkti geresnio, sveikesnio ir ekologiškesnio gyvenimo kelią ir juo nukreipti veiklos tikslus bei rezultatus. Mūsų idėjos ir veiksmai yra orientuoti ne tik į gyvenimo kokybę, bet ir į tai, kaip tą kokybę pasiekti, kad būtume draugiški vartotojui, gerbtume aplinką ir kitus žmones.

Šalis: Lietuva

Internetinė svetainė:  https://www.emundus.lt/

El. paštas: info@emundus.eu

Skip to content