Skip to content

Walkscapes: miestų atnaujinimas pasitelkiant švietimą

„Walkscapes: miestų atnaujinimas pasitelkiant švietimą“ yra Erasmus+ KA210 – mažos apimties partnerystės projektas, kurio tikslas – mokyti jaunimą Italijoje ir Lietuvoje miestų atnaujinimo principų. Naudodamiesi „Walkscapes“, dalyviai mokėsi apie miestų transformaciją ir daugybę kitų pagrindų reikalingų atkurti miesto kultūrą.

Projekto uždaviniai

Sustiprinti neformaliojo švietimo praktiką miestų atnaujinimo srityje (t. y. „Walkscaping“)

Skatinti tarptautinį Parmos ir Kauno bendradarbiavimą miestų atnaujinimo srityje

Skleisti ir viešinti nedidelio masto miestų atnaujinimo gerosios patirties praktikas

Read More

Daugiau nei du trečdaliai ES gyventojų gyvena miestų rajonuose, kuriuose sunaudojama beveik 80 % visos energijos ir 85 % BVP. Nors miestai yra Europos socialinio ir ekonominio gyvenimo varikliai, kurie veikia kaip katalizatoriai kūrybiškumui ir inovacijoms, juose daugiau iškyla socialinės problemos, tokios kaip nedarbas, segregacija, benamystė ir aplinkos nuosmukis.

Sparti miesto plėtra ir augantis gyventojų skaičius paskatino tvaraus miesto vystymo praktikos poreikį. Todėl 11-ajame Darnaus vystymosi tiksle „Darnūs miestai ir bendruomenės“ reikalaujama, kad miestai būtų tinkami gyventi, saugūs ir juose dalyvautų visi. Šis tikslas yra žingsnis į priekį plėtojant tvaraus urbanizmo praktiką, jis atkreipia dėmesį į didesnę socialinę integraciją siekiant tvaraus miestų planavimo ir valdymo. Panašiai Europos Komisija apibrėžia ES požiūrį į tvarią ir integruotą miestų plėtrą, kuriam būdingas „daugiapakopis valdymas ir daugiašalis suinteresuotųjų šalių požiūris, koordinuojant įvairius dalyvius pagal jų atitinkamus vaidmenis, įgūdžius ir intervencijos mastą, užtikrinant aktyvų piliečių dalyvavimą“. Projektas „Walkscapes: miestų atnaujinimas pasitelkiant švietimą“ atitinka šį kontekstą, nes tai yra priemonė, kuria siekiama didinti jaunų piliečių informuotumą apie tvarią urbanistiką ir skatinti jų aktyvų pilietiškumą. Careri iliustruotas „Walkscape“ – tai pasivaikščiojimas grupėje, skirtas apleistoms miestų ir priemiesčių erdvėms tyrinėti, siekiant suprasti jų pasiketimus. Tai kvietimas stebėti, klausytis, piešti, rašyti, fotografuoti, kolekcionuoti ir mokytis dekonstruoti ir iš naujo atrasti tokių vietų, kurių vaidmuo mūsų miestuose yra dviprasmiškas ir linkęs sunykti, tapatybę ir funkciją.

Projekto laikotarpis: 27.02.2022 – 30.08.2023 (24 mėnesiai)
Erasmus+ programa: KA210 – mažos apimties partnerystė
Tikslinės grupės: Jaunimas (18–30 metų amžiaus)
Suinteresuotosios šalys: Aplinkosaugos asociacijos, savivaldybės, kultūros asociacijos, nevyriausybinės organizacijos (NVO), universitetai

Pagrindinis projekto tikslas – mokyti Italijos ir Lietuvos jaunimą miestų atnaujinimo principų. Mokymai įgyvendinami pritaikant „Walkscapes" projekto uždavinių sprendimą kaip švietimo priemonę, padedančią jaunimui, o ir miesto svečiams, piliečiams, asociacijų atstovams ir bet kuriai kitai suinteresuotai šaliai iš naujo įsivaizduoti savo miestus nauja įvertinant poreikius, visada atkreipiant dėmesį į aplinką ir tvarumą. Bendrasis tikslas įgyvendinamas per šiuos uždavinius, kuriais siekiama:

- Įtvirtinti neformaliojo švietimo praktiką miestų atnaujinimo srityje (t. y. „Walkscaping“).

- Skatinti tarptautinį Parmos ir Kauno bendradarbiavimą miestų atnaujinimo srityje.

- Platinti mažo masto miestų atnaujinimo praktiką.

1. „Walkscapes“ vadovėlis

„Walkscapes“ vadovėlis, tai e. medžiaga, kurioje pateikiamas termino „Walkscapes“ apibėžimas, „Walkscapes“ metodai, tikslai ir švietimo rezultatai. Šis vadovėlis naudojamas vykdant „Walkscapes“ numatytas veiklas projekto gyvavimo laikotarpiu bei siekiant rezultatų ir skirtas visoms suinteresuotoms organizacijoms ir kitoms šalims, kurios norėtų pasitelkti „Walkscapes“ projekto patirtį kaip švietimo veiklą.

2. Keturios „Walkscapes“ praktikos

Projekto laikotarpiu partnerinių institucijų (Laboratorio Urbano di Prossimità – LUP (Italija) bei VšĮ „eMundus“ (Lietuva)) partneriai savo miestuose, t. y. Parmoje ir Kaune, organizavo po 2 tikslinius pasivaikščiojimus grupėse, vadinamus „Walkscapes“, kartu su tų miestų piliečiais, studentais ir svečiais. Pasivaikščiojimai vyko realiose miestų teritorijose, o jų aprašymai bei rezultatai pristatomi virtualioje erdvėje ir perteikti bei matomi projekto tinklapio naudotojui kaip virtualūs pasivaikščiojimai (interaktyviuose žemėlapiuose). Taip buvo siekiama išbandyti sukurtą metodiką kartu su projekto tiksline grupe, kurią sudaro 15–20 jaunų dalyvių, dalyvaujančių „Walkscapes“ (18–30 m.). Šių veiklų metu dalyviai turėjo galimybę įsitraukti į veiklą, skatinančią kūrybiškumą, miesto atnaujinimo galimybių apmąstymą, bendradarbiavimą tarp skirtingas patirtis ir žinias turinčių grupių. Po tokių tikslinių pasivaikščiojimų kartu buvo aptariami galimi teritorijų atnaujinimai miestuose.

3. Tiksliniai mokymai

Šia veikla buvo siekiama suteikti projekte „Walkscapes“ dalyvaujantiems partneriams tam tikrų profesinių įgūdžių ir kvalifikacijos, o taip pat gilesnio supratimo apie „Walkscapes“ praktikas, kad jie galėtų sėkmingai įgyvendinti tiek tikslinius pasivaikščiojimus grupėse, galvojant apie miestų atnaujinimo idėjų pateikimą, tiek sukurti virtualius pasivaikščiojimus (interaktyvius žemėlapius, pristatančius „Walkscapes“). Šie mokymai buvo vieni iš „Walkscape“ projekto rezultatų dalių. Kaune buvo organizuojami tarptautiniai mokymai kartu su projekto partneriais – patyrusių architektų komanda. Mokymų dalyviai: LUP ir „eMundus“ darbuotojai, taip pat asocijuotų partnerių institucijų atstovai, bei piliečiai, studentai (pvz., studijuojantys architektūrą). Parmoje mokymai buvo vykdomi koordinuojančios institucijos LUP, įtraukiant Parmos piliečius.

4. Dokumentų rinkinys

Dokumentų rinkinys – baigtinis projekto rezultatas, kuriame pateikti aprašyti viso projekto įgyvendinimo laikotarpyje pasiekti rezultatai ir visų projekte vykusių tikslinių pasivaikščiojimų grupėse (walkscapes), siekiant miestų atnaujinimo ir idėjų jiems atnaujinti generavimo, dalyvių atsiliepimai. Remdamiesi pasiektais rezultatais, iš suinteresuotųjų šalių ir projekto dalyvių, gautais atsiliepimais ir pasiūlymais, partneriai šiame dokumente pateikia taip pat politikos formuotojams rekomendacijų sąrašą, pvz., pasiūlymus savivaldybėms ar kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms, sprendžiančioms temas ir klausimus, susijusius su švietimu, tvariu atnaujinimu, ekologija ar socialiniais klausimais. Šio rezultato tikslai yra: visų pirma, pristatyti projekto rezultatus ir poveikį, antra, pateikti atitinkamus pasiūlymus įstatymų leidėjams.

Skaityti daugiau

Turite klausimų? Rašykite mums:

Contact Form
Webpage with Separation Line

Programa: Erasmus+ KA210 – Mažo masto partnerystės

Projekto pavadinimas: Walkscapes: miestų atnaujinimas pasitelkiant švietimą (Walkscapes)

Projekto Referencinis numeris: 2021-1-IT03-KA210-YOU-000033858

Laikotarpis: 2022-02-27 – 2024-02-26

Webpage with Separation Line
Skip to content